Thursday, January 8, 2009

गजल

-पदम चिन्तित पुनम
प्रीत रहेछ जिन्दगी
गीत रहेछ जिन्दगी

आफै हार्दा पनि यौटा
जीत रहेछ जिन्दगी

सुख दु:ख यस्तै यस्तै
रीत रहेछ जिन्दगी

एक्लै बाच्नु पर्दा आफ्नै
मीत रहेछ जिन्दगी

हास्नु, रुनु त - जूनको आशु
शीत रहेछ जिन्दगी

-घाचोक-६, कास्की

No comments: