Saturday, November 15, 2008

गजल

-मनु ब्राजाकी
मिर्मिरेमै उज्यालो भो भन्ने नठान ।
अहिले नै आफूलाई धन्य नठान ।

फाल्नुपर्ने अझै धेरै थाङ्नाहरू छन्,
सजिएकी बूढीलाई कन्ने नठान ।

पहरोमा पजेरोले गुड्न जानेन,
गाउँ जाने बाटो आजै खन्ने नठान ।

सडकमै बित्नुपर्ने दिन अझै छन्,
आफ्नो लागि आजै घर बन्ने नठान ।

रविसँग खेल्ने कवि भएको छु म,
मध्यान्नका ताराहरू गन्ने नठान

No comments: